Szkoła Podstawowa nr 11
w Elblągu im. Kornela Makuszyńskiego

descriptionSamorząd Uniowski


Rada SU klas SP nr 11 wybrana na rok szkolny 2017/ 2018

Emilia Tonga – LIDER
Dawid Klemens – zastępca lidera
Członkowie zarządu:
Łukasz Chomicz, Bartek Derlukiewicz, Agata Kamińska


Rada SU klas Gimnazjum wybrana na rok szkolny 2017/2018

Natalia Gałczyk (IIA)
Łukasz Twardowski (IIIF)
Izabela Kazimierczuk (IIIE)
Gabriela Ziółkowska (IIE)
Michalina Majewska (IIIF)
Natalia Gomulska (IID)
Natalia Włodarczyk (IIc)
Julia Studzińska (IIIC)