Szkoła Podstawowa nr 11 W Elblągu im.Kornela Makuszyńskiego





Mądrym być, to wielka sztuka, Ale dobrym - jeszcze większa!
Kornel Makuszyński

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.
Kornel Makuszyński

Aktualości


Elbasket


Z całej Polski przyjechały do nas drużyny by wziąć udział w zawodach koszykarskich.





Tydzień nauk




Ostatnio odbył się też Tydzień nauk. Uniowie z naszej szkoły chodzili na rózne ciekawe zajęcia, towarzyszyła im dobra zabawa i świwetny humor.



Pola Nadziei


Nasza szkoła jak co roku włączyła się pod akcję charytatywną "Pola Nadziei" środki finansowe pozyskane podczas sprzedaży żonkili zostały przekazane na rzecz Elbląskiego Hospicjum.



description